AVG grondslag 2: Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

U heeft alleen het recht om persoonsgegevens te verwerken als u zich kunt baseren op minimaal 1 van de 6 AVG-grondslagen. Eén van die grondslagen is ‘noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst’. 

U mag zich op deze grondslag baseren als u een overeenkomst heeft met iemand en hiervoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk  is. De overeenkomst zelf mag niet  gericht zijn op het verwerken van persoonsgegevens, maar moet een ander doel hebben.

Soms heeft u toestemming nodig

Let op dat u geen persoonsgegevens verwerkt die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering daarvan. Doet u dat wel? Dan moet u daarvoor rechtsgeldige toestemming of een andere grondslag hebben.

Voorbeeld: als u online een product verkoopt, moet u adresgegevens verwerken om het product bij iemand te kunnen bezorgen. Wilt u de persoonsgegevens daarnaast ook nog gebruiken om het koopgedrag van iemand te analyseren? Dan moet u hiervoor rechtsgeldige toestemming hebben van de betrokken persoon.

Verantwoordingsplicht

Zijn de persoonsgegevens echt noodzakelijk voor de naleving van de overeenkomst met ieder betrokken individu? Zorg ervoor dat u goed kunt onderbouwen dat u zich op deze grondslag mag baseren. Onder de AVG heeft u namelijk een verantwoordingsplicht.