AVG grondslag 3: Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang

U heeft alleen het recht om (gewone) persoonsgegevens te verwerken als u zich kunt beroepen op 1 van de 6 grondslagen uit de AVG. Eén van die grondslagen is ‘noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar  gezag’. Het gaat daarbij om wettelijke taken.

Taak die wettelijk is vastgelegd

Wilt u zich op deze grondslag beroepen? Dan kan dat alleen als u een publieke taak uitoefent voor het algemeen belang of openbaar gezag. Het gaat daarbij om taken die in de wet zijn vastgelegd en die relevant zijn voor uw organisatie.

Het moet voor mensen ook duidelijk zijn dat u hun persoonsgegevens verwerkt voor de uitoefening van die specifieke wettelijke taak.

Daarnaast moet de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om uw publieke taak goed te kunnen vervullen. Bijvoorbeeld: u zet als gemeente cameratoezicht in op openbare plaatsen voor de openbare veiligheid.

Welke organisaties mogen een beroep doen op deze grondslag?

Onder de AVG hoeft u geen bestuursorgaan te zijn om een beroep te kunnen doen op deze grondslag. Ook andere organisaties die een taak van algemeen belang uitoefenen mogen zich op deze grondslag baseren. Bijvoorbeeld organisaties voor ontwikkelingssamenwerking.

Verantwoordingsplicht

Zijn de persoonsgegevens echt noodzakelijk voor de vervulling van uw publieke taak? Zorg ervoor dat u goed kunt onderbouwen dat u zich op deze grondslag mag baseren. Dat maakt deel uit van de verantwoordingsplicht die onder de AVG geldt.