AVG grondslag 4: Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting

U heeft alleen het recht om persoonsgegevens te verwerken als u zich kunt baseren op minimaal 1 van de 6 AVG-grondslagen. Eén van die grondslagen is ‘noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting’. 

Noodzakelijkheid

Wilt u zich op deze grondslag baseren? Dan moet de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Bijvoorbeeld: u heeft een bevel van de politie om bepaalde persoonsgegevens aan hen te verstrekken. Of: u verstrekt gegevens voor de uitvoering van de belastingwet.

Het hoeft niet expliciet in de wet te staan dat u voor de uitvoering van een specifieke taak persoonsgegevens moet verwerken. Soms is de verplichting in de wet namelijk ruimer geformuleerd. Het is dan aan u om te bepalen of het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is om aan uw verplichting te voldoen.

Verantwoordingsplicht

Zijn de persoonsgegevens echt noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting? Zorg ervoor dat u goed kunt onderbouwen dat u zich op deze grondslag mag baseren. Onder de AVG heeft u namelijk een verantwoordingsplicht.

Let op: u kunt zich niet op deze grondslag baseren als het gaat om een zeer algemene taak. Zoals het handhaven van de openbare orde. Daarvoor geldt een andere grondslag.