AVG grondslag 5: Noodzakelijk voor de bescherming van vitale belangen

U heeft alleen het recht om persoonsgegevens te verwerken als zich kunt baseren op minimaal 1 van de 6 AVG-grondslagen. Eén van die grondslagen is ‘noodzakelijk voor de bescherming van vitale belangen’.  U kunt zich slechts in enkele gevallen op deze grondslag baseren.

Wat is een vitaal belang?

Een vitaal belang is aan de orde als het over een belang gaat dat essentieel is voor iemands leven of gezondheid en u die persoon niet om toestemming kunt vragen. Bijvoorbeeld wanneer er acuut gevaar dreigt maar iemand bewusteloos is of mentaal niet in staat is om toestemming te geven.

Ter illustratie: bij een grootschalige ramp moet de hulpverlening onmiddellijk op gang komen. In die situatie is het natuurlijk niet te doen om eerst alle betrokken personen te informeren en om toestemming te vragen om hun medische gegevens te verwerken.

Toegang door anderen

Wilt u anderen toegang geven tot de medische gegevens die u op basis van de grondslag vitale belangen. verwerkt? Dan mag dat in principe alleen wanneer u de verwerking kennelijk niet op een andere rechtsgrond kan baseren.

Verantwoordingsplicht

Is de verwerking van persoonsgegevens echt noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van ieder betrokken individu? Zorg ervoor dat u goed kunt onderbouwen dat u zich op deze grondslag mag baseren. Onder de AVG heeft u namelijk een verantwoordingsplicht.